Menu

Guldstämplar

Info om guldstämplar (även kallat kontrollstämpel), vilka används för att ange guldets karat (renhet). Guld är ett grundämne som tillhör gruppen ädelmetaller, vilket är en grupp metaller som är mindre kemiskt reaktiva och har en högre smältpunkt än andra metaller. Guld är en relativt mjuk metall, som har en smältpunkt på 1064 grader och en densitete på 19,3 g/cm³. För att öka hårdheten tillsätter man andra metaller, vilket minskar andelen guld per vikt i smycken, tackor och så vidare.

Karat är renhetsmåttet, som går upp till 24 karat, vilket innebär 100% rent guld och kallas för finguld. De flesta smycken är i 18 karat, vilket alltså innebär att de innehåller minst 75% rent guld, plus 16-17% koppar och 8-9% silver. Det är även vanligt att ange guldhalten i tusendelar och 18 karat motsvarar alltså 750 tusendelar. För att få säljas som guld måste halten vara minst 14 karat, vilket motsvarar ungefär 58.5% rent guld.

Namnstämpel, kattfot och finhetsstämpel

Exempel på namnstämpel, kattfot och finhetsstämpel

Ordet karat kommer från franskans “carat” och användningen som renhetsmått kommer från att man i Tyskland mätte renheten i guldmynt efter deras vikt. Carat används fortfarande som massenhet för ädelstenar, till exempel diamanter, där det alltså syftar till vikten istället för procentsatsen. I Sverige måste allt guld med en vikt på 1 gram eller mer ha en kombination av antingen finhaltsstämpel och namnstämpel (för guldobjekt tillverkade efter 1986), eller finhaltsstämpel och kontrollstämpel (för guldobjekt tillverkade innan 1986).

Andra vanliga stämplar är CCM-stämpel (EU:s finhaltsstämpel) och kattfot (kontrollstämpeln med “tre kronor”). I Sverige är guldstämplarna reglerade och ackrediterade av SWEDAC (Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment), vilket är myndigheten för ackreditering, även inklusive exempelvis KRAV-märkning, bilbesiktning och så vidare.


Karatstämpel eller finhaltsstämpel

Den vanligaste karatstämplen är 18 karat, vilket motsvarar 18/24 delar rent guld. Eftersom man nu för tiden ofta anger guldhalten i tusendelar så används vanligtvis finhaltsstämpeln 750 istället för 18K, vilket innebär att föremålet består av 750/1000 andelar guld. Det finns inga 24K-stämplar, eftersom det är extremt ovanligt att tillverka smycken i 100% rent guld. Däremot finns det guldtackor och guldmynt i 24 karat.

18K guldstämpel

18K guldstämpel

585 finhetsstampel

585 finhetsstampel


CCM-stämpel

Ädelmetallkonventionen är en grupp länder som har ingått i en överenskommelse om en gemensam stämpel på guld-, silver- och platinaarbeten för att skapa enhetliga regler. CCM-stämpeln, även kallad vågstämpeln, anger halten i tusendelar. För guld har symbolen två cirklar som bakgrund.

CCM-stämpel guld

CCM-stämpel guld


Kontrollstämpel (kattfot)

Upp till 1986 var man tvungen att stämpla guld med kontrollstämpeln “kattfoten”, så kallad eftersom de tre kronorna liknar en kattfot. Nu för tiden används istället namnstämpeln för att garantera finhalten och äktheten av guldet.

Kattfot guld

Guldstämpeln kattfoten


Namnstämpel (ansvarsstämpel/tillverkarstämpel)

Namnstämpeln är obligatorisk och består av tillverkarens eller importörens registrerade bokstavskombination i versaler i rektangulär ram. Swedac godkänner namnstämplar och förvaltar över registret. Vissa lägger även till en logotyp (varumärkesstämpel/föreningsstämpel) utöver den obligatoriska stämpeln. I dagsläget används cirka 1400 namnstämplar i Sverige.

Namnstämpel guld

Namnstämpel för ALC (Statens Provningsanstalt)

Sök efter namnstämpel hos SWEDAC.


Ortsmärket (ansvarsstämpel)

Ortsmärket anger en tillverkningsort, eller importörens hemvist. Till skillnad från namnstämpeln är ortsmärket frivilligt. Här finns det en lista på alla ortsmärken (PDF). Saknas en ort kan den tilläggas på begäran.


Årsstämpel (årsbeteckning)

Årsstämpeln är en liten kontrollstämpel som anger tillverkningsåret för ett guldföremål. Årsstämplar infördes 1689 och används fortfarande. De består av en bokstav, följt av en eller två siffror, vilka tillsammans motsvarar ett visst årtal. En fullständig förteckning av årsstämplar finns på Wikipedia.

Årsstämpel guld

Årsstämpel S10 (1992)


Bilder/exempel på stämplar i svart

Våra bilder är skyddade under CC BY-SA (Attribution-ShareAlike), vilket innebär att de kan användas för vad som helst, så länge du länkar tillbaka till 24guld.se.

18K guldstämpel CCM-stämpel guld 14K guldstämpel 23K guldstämpel 750 guldstämpel 999 CCM guldstämpel